نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه دوم کشوری تفسیر قرآن کریم توسط دانش آموز خانم زهرا جعفری نعیمی

کسب رتبه دوم کشوری تفسیر قرآن کریم توسط دانش آموز خانم زهرا جعفری نعیمیکسب رتبه دوم کشوری تفسیر قرآن کریم توسط دانش آموز خانم زهرا جعفری نعیمی از پایه دهم آموزشگاه را تبریک عرض می نمائیم