شرایط پذیرش

شرایط متقاضیان ثبت نام

1-      اعتقاد به مبانی و اصول نظام جمهوری اسلامی و اصل مترقی ولایت فقیه

2-      مراعات شعائر اسلامی

3-      داشتن حسن اخلاق و رفتار و وضعیت ظاهری آراسته و متناسب با شئون رشته علوم ومعارف اسلامی

4-       علاقمندی به تحصیل در رشته علوم ومعارف اسلامی

5-      دارا بودن حداقل معدل 19 در پایه نهم

6-      داشتن شرایط سنی لازم برای تحصیل در دروه متوسطه ، براساس آئین نامه اجرایی مدارس (مصوب شورای عالی آموزش و پرورش )