درباره دبیرستان

سیاست ها

 

1.      شناسایی استعدادهای نهفته جوانان درگرایش به حوزه دین مداری ودین پژوهی  وجذب دانش آموزان مستعد برای ورود به این رشته

2.      تربیت نیروهای متعهد و کارآمد برای تأمین نیروهای انسانی مورد نیاز

3.      بهره گیری از دبیران ومربیان کار آمد،متخصص وبا ایمان

4.      استفاده ازتکنولوژی وروشهای نوین آموزشی

5.      آماده کردن زمینه های علمی و تربیتی لازم در دانش آموزان٬ جهت ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی حوزه های علمیه و مدرسه عالی شهید مطهری

6.       استفاده از مشاوران باتجربه،دلسوزوآینده نگربرای دانش آموزان ورسیدگی دقیق به وضعیت آموزشی وتربیتی آنها

7.      پرورش جوانان محقق و متفکر در زمینه های مختلف علوم انسانی و دینی

8.      آشنا ساختن نوجوانان با فرهنگ  و تمدن کشورهای اسلامی و سایر ملل و تربیت افراد سالم و با نشاط

9.      پرورش نسلی مدافع آرمان های انسانی و حافظ خانواده بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی

10.  تربیت دانش آموزان جهت فعالیت در امور فرهنگی و تبلیغی