پشتیبانی و حمایت

پشتیبانی و حمایت«انواع بسته های پشتیبانی پرتال سپهر»

ردیف

موارد پشتیبانی

کلاس برنز

کلاس نقره ای

کلاس طلایی

1

رفع باگ و ارائه اصلاحیه

دارد

دارد

دارد

2

حداکثر زمان پاسخگویی و آغاز پشتیبانی پس از ارائه مشکل

24 ساعت

2 ساعت

0.5 ساعت

3

حداکثر زمان پاسخگویی و آغاز پشتیبانی در خارج از ساعات کاری

-

8 ساعت

2 ساعت

4

حداکثر زمان پاسخگویی و آغاز پشتیبانی در ایام تعطیل

-

24 ساعت

6 ساعت

5

دسترسی به پرتال مشتریان

دارد

دارد

دارد

6

تعداد حادثه های قابل پشتیبانی

نامحدود

نامحدود

نامحدود

7

پشتیبانی تلفنی

8 x 6

8 x 6

8 x 6

8

ارائه نسخه های جدید نرم افزار

دارد

دارد

دارد

9

پرداخت هزینه های اعزام کارشناس در صورت ضرورت

هزینه های ایاب و ذهاب و  نفر ساعت

هزینه ایاب و ذهاب و نفر ساعت

هزینه ایاب و ذهاب

10

حداکثر مدت زمان اعزام کارشناس در صورت ضرورت (داخل استان یزد و تهران)

24 ساعت

12 ساعت

3 ساعت

11

حداکثر مدت زمان اعزام کارشناس در صورت ضرورت (خارج استان یزد و تهران)

48 ساعت

24 ساعت

6 ساعت

12

مانتیورینگ سرور

دارد

دارد

دارد

13

 تعداد پشتیبانی تلفنی کاربران

1 نفر

1 نفر

1 نفر

14

هزینه سالانه  پشتیبانی پایه

 

 

 

15

هزینه سالانه پشتیبانی کاربری هر زیر سایت (اختیاری)