نمایشگر دسته ای مطالب

پذیرش بورسیه تحصیلی نخبگان علمی و فرهنگی (محدود) دبیرستان های علوم و معارف اسلامی شهید مطهری (ره) یزد

پذیرش بورسیه تحصیلی نخبگان علمی و فرهنگی (محدود) دبیرستان های علوم و معارف اسلامی شهید مطهری (ره) یزد


پذیرش بورسیه تحصیلی نخبگان علمی و فرهنگی (محدود) دبیرستان های علوم و معارف اسلامی شهید مطهری (ره) یزد
 
پسرانه دوره دوم: ٣٨٢٧۶۵۴٠
ایتا: eitaa.com/maarefyazd 
 
دخترانه دوره اول و دوم: ٣۶٢٢٢۵٢٢
ایتا: eitaa.com/d_maaref
 
مهلت ثبت نام: ٣٠ خرداد
آزمون: ساعت ٩ صبح، ٣١ خرداد