نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نفرات برتر آزمون علمی مقایسه ای

نفرات برتر آزمون علمی مقایسه ای


 

اسامی نفرات برتر آزمون علمی مقایسه ای مرحله اول  دوره دوم 

پایه دهم

1-    زهـــرا حداد زاده

2-     نرگس مومــــنی

3-    زهــــرا شــــــــایق

پایه سوم

1-    ساجده معصومی زاده

2-    فاطمه حمیدی فــر

3-    مطهره زارع