نمایشگر دسته ای مطالب

مسابقات قرآن و عترت دانش آموزی

مسابقات قرآن و عترت دانش آموزی


دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری(ره) یزد, [۲۱.۰۱.۲۳ ۲۰:۰۴]
??????
????
??
 
?? نفرات برتر مسابقات قرآن و عترت آموزشگاه
 
?? دوره اول ??
??
????
??
 
?? رشته نهج البلاغه
 
?? پایه هفتم ???? فاطمه دهقان نیری
?? پایه هشتم ???? زینب مهرابی
?? پایه نهم ???? کوثر انوری 
??????
 
?? رشته تفسیر قرآن کریم
 
?? پایه هفتم???? فاطمه سادات کلانتر 
?? پایه هشتم ???? زهرا دهقان چناری 
?? پایه نهم ???? انسیه جعفری
??????
 
?? رشته صحیفه سجادیه
 
?? پایه هفتم???? فاطمه قویدل 
?? پایه هشتم ???? سیده زهرا نجم الهدی
 
?????? 
 
?? رشته گفتمان مهدوی
 
?? پایه هفتم ???? هانیه موتاب 
?? پایه هشتم ???? کیمیا کارچی 
?? پایه نهم ???? نازنین زهرا فرهیخته
 
??????
 
?? رشته احکام
 
?? پایه هفتم ???? فاطمه دهقانپور 
?? پایه هشتم ???? فاطمه خوشنویس 
?? پایه نهم ???? فاطمه ابوئی
 
??????
 
?? رشته انشاء نماز
 
?? پایه هفتم ???? کوثر سادات مکتوفی 
?? پایه هشتم ???? حانیه آسوده 
?? پایه نهم ???? ثنا هانفی 
 
??????
 
??رشته دعاخوانی
 
?? پایه هفتم ???? حدیث هادی نسب 
?? پایه هشتم ???? فاطمه شجاعان 
?? پایه نهم ???? زهره نساج
 
??????
 
?? رشته قرائت قرآن
 
?? پایه هفتم ???? فاطمه نجیمی 
?? پایه هشتم ???? رقیه فرقانی نسب 
?? فاطمه نهم ???? زینب گلسرخی
 
??????
 
?? رشته حفظ جزء ۳۰
 
?? پایه هفتم ???? حدیث راست روشن 
?? پایه هشتم ???? حدیثه محمدی 
?? پایه نهم ???? قائمه قائمی
 
??????
 
?? رشته حفظ ۵ جزء
 
??پایه هفتم ???? یاسمن زهرا ملانوری 
?? پایه هشتم ???? فاطمه تقوی 
?? پایه نهم ???? کوثر رحمانی
 
??????
 
?? حفظ ۱۰ جزء ???? فاطمه صمصامی
?? حفظ ۲۰ جزء ???? نرگس سادات قریشی نسب
?? حفظ کل ???? نازنین زهرا خدامی
 
??
????
??????
 
#مسابقات_قرآن_و_عترت
#دبیرستان_دخترانه_علوم_معارف_اسلامی_شهید_مطهری_یزد 
 
??@d_maaref
 
دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری(ره) یزد, [۲۱.۰۱.۲۳ ۲۰:۰۴]
??????
????
??
 
?? نفرات برتر مسابقات قرآن و عترت آموزشگاه
 
?? دوره دوم ??
??
????
??
 
?? رشته نهج البلاغه
 
?? پایه دهم ???? زهرا زارع
?? پایه یازدهم ???? کوثر بابایی زاده
?? پایه دوازدهم ???? نرگس احمد زاده
 
??????
 
?? رشته تفسیر قرآن کریم
 
?? پایه دهم ???? ریحانه سادات خامسی
?? پایه یازدهم ???? زهرا حمیدی فر
?? پایه دوازدهم ???? لیلا رضایی
 
??????
 
?? رشته صحیفه سجادیه
 
?? پایه دهم???? فاطمه زهرا دهقان
?? پایه یازدهم ???? زینب خاکی
?? پایه دوازدهم ???? ریحانه محبوبی
 
?????? 
 
?? رشته گفتمان مهدوی
 
?? پایه دهم ???? عارفه حمیدیان 
?? پایه یازدهم ???? مطهره کاظمی 
?? پایه دوازدهم ???? فاطمه مسلم
 
??????
 
?? رشته احکام
 
?? پایه دهم ????  نازنین زهرا مفیدی فر
?? پایه یازدهم ???? حانیه غلامی
?? پایه دوازدهم ???? معصومه دامکی
 
??????
 
?? رشته انشاء نماز
 
?? پایه دهم ???? مبینا ابوطالبی
?? پایه یازدهم ???? مطهره نجفی
?? پایه دوازدهم ???? ساجده سفلائیان
 
??????
 
??رشته دعاخوانی
 
?? پایه دهم ???? مهدیه معاونی
?? پایه یازدهم ???? ملیکا صفایی
?? پایه دوازدهم ???? فاطمه زارع
 
??????
 
?? رشته قرائت قرآن
 
?? پایه دهم ???? کوثر حبیبیان
?? پایه یازدهم ???? زهرا دانشگر
?? فاطمه دوازدهم ???? زینب نجیمی
 
??????
 
?? رشته حفظ جزء ۳۰
 
?? پایه دهم ????  انسیه شایق
?? پایه یازدهم ???? فاطمه خاکپور
?? پایه دوازدهم ???? فاطمه سادات موسوی
 
??????
 
?? رشته حفظ ۵ جزء
 
??پایه دهم ???? عارفه فلاح زاده
?? پایه یازدهم ???? مهدیه کارگر
?? پایه دوازدهم ???? فاطمه سادات خدائی
 
??????
 
?? حفظ ۱۰ جزء 
 
?? پایه دهم ???? عزیزه ربانی 
?? پایه یازدهم ???? حنانه دانافرد
 
??????
 
?? حفظ ۲۰ جزء
 
 ??پایه یازدهم ????  فاطمه قندهاری زاده
?? پایه دوازدهم ???? مژگان دهقان
 
??????
 
?? حفظ کل ???? یگانه شاکری
 
??
????
??????
 
#مسابقات_قرآن_و_عترت
#دبیرستان_دخترانه_علوم_معارف_اسلامی_شهید_مطهری_یزد 
 
??@d_maaref