نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدارک لازم جهت پیش ثبت نام اینترنتی

مدارک لازم جهت پیش ثبت نام اینترنتی


مدارک لازم جهت پیش ثبت نام اینترنتی 

  1. عکس رنگی جدید دانش آموز
  2.  تصویر کارنامه نیمسال اول پایه ششم جهت دانش آموزان ورودی پایه هفتم و کپی کارنامه نیمسال اول پایه نهم جهت دانش آموزان ورودی  پایه دهم
  3.  تصویر فیش پرداخت به حساب دبیرستان جهت شرکت در سنجش علمی و مصاحبه حضوری