نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدارک لازم جهت ثبت نام پایه دهم

مدارک لازم جهت ثبت نام پایه دهممدارک ثبت نام پایه دهم ورودی های غیر معارف

 • 6 قطعه عکس پشت نویسی شده 4*3 با حجاب کامل اسلامی (مقنعه  رنگ تیره )
 • 2 عدد پوشه طلقی سبز
 • اصل شناسنامه
 • 2 برگ کپی صفحه اول شناسنامه دانش آموز (درصورت تغییرات کپی صفحه آخر لازم است )
 • کپی شناسنامه و کپی کارت ملی پدر و مادر
 • کپی مدرک تحصیلی پدر و مادر
 • کارنامه تحصیلی تربیتی پایه های اول تا ششم  ابتدایی
 • کلیه مدارک دوره متوسطه اول
 • پرونده بسیج درصورت عضویت در بسیج
 • کارت واکسن توام (جهت انجام واکسیناسیون باید به نزدیک ترین درمانگاه محل زندگی خود مراجــعه و نسبت به انجام واکسیناسیون اقدام نمایید )
 • دفترچه سلامت
 • تکمیل آیین نامه انضباطی و امضاء توسط دانش آموز و اولیاء محترم
 • تکمیل فرم 201

 

مدارک ثبت نام پایه دهم ورودی های معارف  اسلامی

 • 6 قطعه عکس پشت نویسی شده 4*3 با حجاب کامل اسلامی (مقنعه  رنگ تیره )
 • 2 عدد پوشه طلقی سبز
 • اصل شناسنامه
 • کارت واکسن توام (جهت انجام واکسیناسیون باید به نزدیک ترین درمانگاه محل زندگی خود مراجــعه و نسبت به انجام واکسیناسیون اقدام نمایید )
 • دفترچه سلامت
 • تکمیل آیین نامه انضباطی و امضاء توسط دانش آموز و اولیاء محترم
 • تکمیل فرم 201