مدارک لازم جهت ثبت نام حضوری

مدارک لازم جهت ثبت نام حضوری


مدارک لازم جهت ثبت نام حضوری

  1. دو قطعه عکس پشت نویسی شده
  2. یک برگ کپی شناسنامه    
  3. کپی کارنامه نیمسال اول پایه ششم جهت دانش آموزان ورودی پایه هفتم و کپی کارنامه نیمسال اول پایه نهم جهت دانش آموزان ورودی  پایه دهم
  4. یک عدد پوشه روغنی سبز رنگ
  5. پرداخت مبلغ 20000 تومان جهت شرکت در آزمون  ورودی