نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

محتوای آزمون دوره اول

محتوای آزمون دوره اول


1-      قرآن

2-      هدیه های  آسمانی

3-      ریاضی

4-      علوم

5-      فارسی

6-      مطالعات اجتماعی

ازکتابهای پایه  ششم