نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سیاست ها

سیاست ها


 

1.      شناسایی استعدادهای نهفته جوانان درگرایش به حوزه دین مداری ودین پژوهی  وجذب دانش آموزان مستعد برای ورود به این رشته

2.      تربیت نیروهای متعهد و کارآمد برای تأمین نیروهای انسانی مورد نیاز

3.      بهره گیری از دبیران ومربیان کار آمد،متخصص وبا ایمان

4.      استفاده ازتکنولوژی وروشهای نوین آموزشی

5.      آماده کردن زمینه های علمی و تربیتی لازم در دانش آموزان٬ جهت ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی حوزه های علمیه و مدرسه عالی شهید مطهری

6.       استفاده از مشاوران باتجربه،دلسوزوآینده نگربرای دانش آموزان ورسیدگی دقیق به وضعیت آموزشی وتربیتی آنها

7.      پرورش جوانان محقق و متفکر در زمینه های مختلف علوم انسانی و دینی

8.      آشنا ساختن نوجوانان با فرهنگ  و تمدن کشورهای اسلامی و سایر ملل و تربیت افراد سالم و با نشاط

9.      پرورش نسلی مدافع آرمان های انسانی و حافظ خانواده بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی

10.  تربیت دانش آموزان جهت فعالیت در امور فرهنگی و تبلیغی