نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان اعلام نتایج پایه هشتم و نهم

زمان اعلام نتایج پایه هشتم و نهم


 اسامی پذیرفته شدگان پایه های هشتم و نهم یکشنبه مورخ 1396/04/18 از طریق سایت اعلام می گردد.