نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه اعضای انجمن اولیا و مربیان

جلسه اعضای انجمن اولیا و مربیانهشتمین جلسه اعضای انجمن اولیا و مربیان امروز  با حضور:
حجج اسلام نجیمی و حمیدی فر، آقایان زارعشاهی،اشعاری،کاغذگران وهمچنین خانمها اثنی عشری،محسنی فر،کریمی، ابوالحسینی و عربی  در محل آموزش برگزار گردید.
❇️در ابتدا مدیریت دبیرستان از مسیر طی شده آموزش حضوری و مجازی توضیحاتی را ارائه دادند و در ادامه مباحث، اعضای شورا پیشنهادات خود را جهت بهسان سازی شرایط ارائه نمودند.
در انتها نیز اعضای شورا از نمونه برد هوشمند تهیه شده برای مباحث آموزشی بازدید به عمل آوردند.