نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری دومین جلسه اولیا و مربیان

برگزاری دومین جلسه اولیا و مربیاندومین جلسه اولیا و مربیان با حضور اولیاء دانش آموزان دوره اول و دوم در دو روز متوالی و به صورت مجازی برگزار شد.
 
در این جلسه مدیریت محترم دبیرستان سرکار خانم اثنی عشری با بیان توضیح روند دبیرستان و برنامه های پیش رو به تبیین شیوه آموزشی با رویکرد مجازی پرداختند.