نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان

برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان جلسه اعضای انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه در بعد از ظهر روز دوشنبه 95/11/4  جهت بررسی مسائل و مشکلات مدرسه تشکیل شد.