نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان ورودی 92

برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان ورودی 92همزمان با اعیاد شعبانیه مراسم جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان ورودی 92 در روز پنج شنبه 96/2/14 برگزار شد.