نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف دبیرستان

اهداف دبیرستان


 

با عنایت به    " اهداف کلی آموزش و پرورش ایران " و " اهداف دوره متوسطه " مصوب شورای عالی آموزش و پرورش *** به عنوان اسناد بالادستی ، اهداف رشته علوم و معارف اسلامی به شرح ذیل بیان می گردد:

کمال انسان در نظام  تعلیم و تربیت اسلامی رسیدن به قرب الهی است . برای نیل به این منظور رشته علوم ومعارف اسلامی باهدف زمینه سازی تربیت  افراد اسلام شناس و آگاه به مسائل و مقتضیات زمان تأسیس گردید که دست یابی به آن در گرو تحقق اهداف زیر می باشد .

الف  :اهداف اعتقادی :

1-ایجاد زمینه لازم برای خودشناسی و خداشناسی و تقویت روحیه حقیقت جویی

2-تقویت ایمان و اعتقاد به مبانی اسلام وتشیع و بسط بینش الهی بر اساس قرآن کریم و سنت پیامبر (ص ) و ائمه معصومین (علیهم السلام )

3- پرورش روحیه پذیرش حاکمیت مطلق خداوند بر جهان و انسان و اعمال این حاکمیت در جامعه بر اساس اصل امامت و ولایت فقیه

ب : اهداف اخلاقی

1-تزکیه و تهذیب نفس و رشد فضایل و مکارم اخلاقی بر اساس ایمان به خدا و تقوای اسلامی

2-پرورش روحیه تعبد الهی و التزام عملی به احکام و آداب اسلامی و سیره عملی اهل بیت (ع )

3-تقویت احساس کرامت اخلاقی و برانگیختن عزت نفس و پرورش متعادل عواطف انسانی

ج : اهداف علمی و آموزشی

1-شناخت ، پرورش و هدایت استعدادها در جهت اعتلای علوم انسانی بر اساس تعالیم اسلام

2-تقویت روحیه تعلیم و تعلم مستمر در علوم ومعارف اسلامی

3- پرورش روحیه پژوهش و تفکر و نقد و ابتکار

4-کسب توانایی علمی متناسب با پایه های اول و دوم حوزه های علمیه

5-پرورش روحیه مشارکت علمی و مباحثه و بهره گیری از مهارت های نوین آموزشی

د : اهداف فرهنگی

1)پرورش اندیشه انتظار با الگو پذیری از فرهنگ عاشورا

2) ایجاد حس مسئولیت در جهت گسترش ، اعتلاء وحضور آگاهانه در عرصه های مختلف فرهنگ دینی

3)شناخت ، پرورش و هدایت ذوق و استعدادهای مختلف هنری در جهت تبلیغ حکیمانه دین

4)شناخت و ترویج فرهنگ و آداب و سنن مطلوب جامعه اسلامی

5)توانایی کشف و مقابله با رسوم منحط و خرافی

ه : اهداف اجتماعی        

1-پرورش روحیه تعاون و تعامل اجتماعی بر اساس اصل کرامت انسانی

2- پرورش روحیه غیرت دینی به منظور حفظ و ترویج شعائر الهی  وعدالت اجتماعی

3-پرورش روحیه مسئولیت پذیری و امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه ای دینی

4-نقویت روحیه صبر و تحمل و ایثار در روابط اجتماعی

5-اهتمام بر حفظ و تقویت روابط خانواده بر پایه حقوق و اخلاق  اسلامی

6-پرورش روحیه نظم و التزام به قانون در روابط فردی و اجتماعی