نمایشگر دسته ای مطالب

انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی


بیست و سومین انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شوارای دانش آموزی
قابل توجه عزیزانی که در انتخابات شورای دانش آموزی کاندیدا شده اند:
هیات  تبلیغات تا فردا ۹۹/۰۸/۱۰
در تبلیغات سه مورد از اهداف خود را ذکر کنید.
تبلیغات خود را در گروه های فرهنگی  بارگذاری کنید یا برای نماینده های فرهنگی هرکلاس بفرستید.
 زمان و نحوه رای گیری در پیام های بعدی اعلام خواهد شد.
 برای آشنایی بیشتر با کسانی که در انتخابات شورای دانش آموزی کاندیدا شده اند، از امشب تبلیغات بزرگواران داخل کانال مدرسه بارگذاری می شود.

ای گیری روز شنبه مورخ ۱۷ آبان از ساعت۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰ از طریق فرم نگار گوگل برگزار میگردد