نمایشگر دسته ای مطالب

انتخابات شوارای دانش آموزی

انتخابات شوارای دانش آموزیبرگزاری شورای دانش آموزی به صورت مجازی 

دانش آموزان عزیزی که تمایل جهت کاندیدا شدن در انتخابات شورای دانش آموزی دارند تا 6 آبان ماه فرصت  دارند به نماینده  فرهنگی کلاس خود اعلام حضور کنند.

بعد از اعلام حضور فرصتی در کانال به کاندید ها داده می شود تا به تبلیغ و اعلام برنامه های خود بپردازند 

تاریخ برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی 17 آبان ماه می باشد .