نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخارآفرینان دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری در کنکورانسانی سال 1397

افتخارآفرینان دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری در کنکورانسانی سال 1397سرکار خانم فاطمه  حمیدی فر کسب رتبه 63

سرکارخانم ساجده معصومی زاد کسب رتبه 64

سرکارخانم مطهره زارع جمال آبادی کسب رتبه 73