نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول سال تحصیلی 99-98پایه دهم در مدرسه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری یزد اعلام شد. جهت مشاهده اخبار کلیک کنید.

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول سال تحصیلی 99-98پایه دهم در مدرسه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری یزد اعلام شد. جهت مشاهده اخبار کلیک کنید.اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول  پایه دهم دبیرستان معارف اسلامی بر اساس شماره داوطلبی

شماره ردیف

کد داوطلبی

شماره ردیف

کد داوطلبی

1

100148

35

100140

2

100134

36

100111

3

100165

37

100130

4

100195

38

100132

5

100125

39

100123

6

100159

40

100160

7

100138

41

100153

8

100154

42

100189

9

100141

43

100176

10

100144

44

100167

11

100136

45

100110

12

100147

46

100129

13

100106

47

100172

14

100164

48

100124

15

100155

49

100120

16

100103

50

100166

17

100149

51

100114

18

100177

52

100131

19

100192

53

100113

20

100169

54

100162

21

100194

55

100133

22

100127

56

100188

23

100142

57

100186

24

100145

58

100179

25

100152

59

100157

26

100125

60

100173

27

100182

61

100101

28

100163

62

100178

29

100143

63

100139

30

100128

64

100193

31

100109

65

100190

32

100102

66

100116

33

100154

67

100183

34

100171

68

100161

از پذیرفته شدگان مرحله اول پایه دهم در هفته آینده جهت انجام مصاحبه از طریق تماس تلفنی دعوت به عمل می آید  .                                                         

            پیروز و سربلند باشید