نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی پذیرفته شدگان اولیه پایه دهم سال تحصیلی 98-97

اسامی پذیرفته شدگان اولیه پایه دهم سال تحصیلی 98-97ردیف

نام و نام خانوادگی

1

فاطمه زارع زردینی

2

مریم السادات مهین طاهری

3

مهدیه خیراندیش

4

فاطمه نوری شمسی

5

مطهره زارع

6

مطهره وطن دوست

7

زهرا خانجانخانی

8

النازچابوک

9

زینب دانشگر

10

الهام رجبی

11

هانیه صمدی

12

محدثه خیری

13

فاطمه بورقی

14

مائده چهارخطی

15

مهلاجعفری نعیمی

16

محدثه بیگی

17

فاطمه رحیمی

18

فاطمه رحیمی پرکی

19

مریم بازرگان

20

طوبی بابایی

21

فاطمه ملکی

22

فاطمه قانع

23

فاطمه بردستانی

24

مهلا خواجه رضا

25

مهتاب قهوه چی الحسینی

14

فاطمه بورقی