نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی پذیرفته شدگان اولیه پایه دهم سال تحصیلی 98-97

اسامی پذیرفته شدگان اولیه پایه دهم سال تحصیلی 98-97


ردیف

نام و نام خانوادگی

15

مهلاجعفری نعیمی

16

محدثه بیگی

17

فاطمه رحیمی

18

فاطمه رحیمی پرکی

19

مریم بازرگان

20

طوبی بابایی

21

فاطمه ملکی

22

فاطمه قانع

23

فاطمه بردستانی

24

مهلا خواجه رضا

25

مهتاب قهوه چی الحسینی

14

فاطمه بورقی

15

مهلاجعفری نعیمی