نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی پذیرفته شدگان اولیه میان پایه هشتم سال تحصیلی 98-97

اسامی پذیرفته شدگان اولیه میان پایه هشتم سال تحصیلی 98-97 خانم سارا السادات دهقان نیری

خانم فاطمه دهقان طزرجانی 

ریحانه غلامی طاحونه

به پذیرفته شدگان مرحله اول جهت انجام مصاحبه از طرف آموزشگاه اطلاع داده می شود