نمایشگر دسته ای مطالب

اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس برگزار شد.

اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس برگزار شد.


این اردو با هدف ارتقای سطح علمی و فرهنگی دانش آموزان در بهمن ماه سال 1392 و با حضور بیش از 80 نفر از دانش آموزان مقاطع اول تا پیش دانشگاهی دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی یزد برگزار گردید.